הוראות בטיחות

חברת טיולי האלה מקפידה מאד על כל כללי הבטיחות והזהירות.
החברה מחזיקה בכל האישורים והביטוחים הנדרשים כחוק.

הוראות בטיחות גלישת מצוקים - סנפלינג

אין לגשת לשפת מצוק אלא אם הגולש מחובר למערכת החבלים, ואחד המדריכים  הזמין את הגולש לבצע פעילות גלישה.
חובה על כל גולש לגלוש עם קסדה תקנית.
תפקיד הקסדה – להגן על הראש מפני אבנים ועצמים הנופלים מלמעלה. 
בסיום הגלישה אין להוריד את הקסדה מהראש עד השלמת ניתוק הגולש מהחבלים ולאחר שהתרחק ממשטח סיום הגלישה. 
במידה ונפל עצם ממעל – מדריך יצעק "אבן" על הגולש ליישר מבט ולא להרים ראש או להורידו למטה.
סנפלינג אופן הגלישה

על הגולש ללבוש  רתמה באופן  שהשמינית וטבעת מלפנים שמו של היצרן מצידו הימני של הגוף.
סנפלינג רתמת גלישה

הרתמה מתחלקת לשלושה חלקים: לולאה רחבה סביב המותן ולולאה צרה אחת לכל רגל.
יש להדק את הרתמה  כך שאת החגורה העליונה מהדקים ראשונה ואז מהדקים כל רגל בנפרד.
סנפלינג קסדת ראש

חובה על כל גולש לחבוש קסדת מגן על הראש שתהיה סגורה מתחת לסנטר.
חל איסור לזרוק ציוד או לקרבו למקור חום.
גלישת מצוקים – סנפלינג

מערכת ראשונה – אחת בשליטה של הגולש – החבל עובר דרך שמינית ליד החזקה. יש להחזיק את  החבל באזור המותן וחל איסור לתפוס את השמינית במהלך הגלישה. יד חלשה לא נחוצה. 
מערכת שנייה – חבל אבטחה שמחזיק המדריך. על הגולש ללכת אחורה באופן כזה שהוא משחרר חבל והולך לאחור.
במידה ויש לגולש בעיה רפואית יש לעדכן את המדריך האחראי בשטח.
לא חובה לבצע את הפעילות.

חברת טיולי האלה מקפידה מאד על כל כללי הבטיחות והזהירות.
החברה מחזיקה בכל האישורים והביטוחים הנדרשים כחוק.

נהיגה עצמית - הוראות בטיחות ותנאים

• אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ברשותי רישיון נהיגה בתוקף ורישיוני לא נפסל בזמן האחרון ולא חלות עליי כל מגבלות נהיגה ואינני זקוק למלווה לצורך נהיגה.
• בזמן הנהיגה בריינג'ר / טומקאר חלים עליי כל חוקי הנהיגה והתנועה הנהוגים במדינת ישראל.
• במקרה של עבירת תנועה / תאונה / פגיעה בין אם לרכב עצמו או בצד ג', בין אם באשמת הנהג או באשמת צד ג' לא תחול על המשכיר כל אחריות שהיא לאירוע או לתוצאותיו ואני אפצה את חברת "טיולי האלה" בגין כל נזק ו/או הוצאה בה תישא או תחויב.
• במקרה של תאונה עם נפגעים, ידוע לי, כי הטיפול במקרה יעבור למשטרת ישראל, והנהג בריינג'ר יאלץ לתת את הדין לפי חומרת העבירה.
• במקרה של תאונה ללא נפגעים, אך עם נזק לרכוש, כולל לצד ג', תחול על הנהג השתתפות עצמית בסך 1,100$ (דולר אמריקאי).
• בזמן הנהיגה חובה עליי ועל הנוסע השני ברכב לחגור חגורת בטיחות ולחבוש קסדה
• בזמן הנסיעה אסור לדבר בטלפון נייד ואסור לעשן
• יש להישמע להוראות המדריך המוביל מטעם חברת ההשכרה. בכל פעולה אשר תתבצע בניגוד להוראותיו של המדריך תופסק הפעילות ו/או יורד הנהג מההגה ללא החזר כספי.
• הנהיגה תתבצע בשבילים מסומנים בלבד ואין לחרוג משבילים אלו
• אני מצהיר/ה כי אני לא סובל מבעיות בריאותיות כלשהן. אני מצהירה כי אני לא בהריון.
• אני מצהיר/ה כי קיבלתי תדריך בטיחותי כולל כל הוראות הבטיחות לאופן השימוש ברכב והנני מודע לסיכונים הכרוכים בנהיגת שטח

חברת טיולי האלה מקפידה מאד על כל כללי הבטיחות והזהירות.
החברה מחזיקה בכל האישורים והביטוחים הנדרשים כחוק.

הוראות בטיחות - גלישת אומגה

לבוש
למען שמירה על בטיחות הגולשים, חובה לנעול נעלים סגורות המתאימות לפעילות ספורטיבית, בעלות סוליה גמישה מגומי מונע החלקה, ומכנסים ארוכים. לא ניתן לבצע את הפעילות עם חצאית או שמלה.
קסדה

תפקיד הקסדה להגן על הראש מפני אבנים ועצמים הנופלים מלמעלה. בסיום הגלישה אין להוריד את הקסדה עד שהגולש מתנתק מהחבלים ומתרחק ממשטח הסיום. במידה ונפל עצם מלמעלה – מדריך יצעק "אבן". המטפס אל המגדל יישר מבט קדימה.
העליה על המגדל
העליה אל המגדל תעשה כאשר הגולש עולה עם קסדה על הראש. הטיפוס יעשה רק באישור המדריך. הטיפוס יעשה באמצעות הסולמות תוך מעבר מסולם על במות המגדל לסולם עליון בשטח הפנימי של המגדל. אין לטפס על המגדל אלא אם המגדל פנויי. הטיפוס יעשה כאשר אין יותר מ-3 גולשים על המגדל בו זמנית ובאישור המדריך. חל איסור מוחלט לטפס על המגדל מבחוץ.
גלישה
המדריך יחבר את הגולש אל מערכת הגלגלות באמצעות טבעות סנפלינג ייעודיות. על הגולש לאחוז ברצועות לאורך כל הגלישה. חל איסור מוחלט לעזוב את הרצועות לאורך כל הגלישה. בסיום הגלישה יש להרים רגלים כלפי מעלה בכדי לא להיפגע מהקרקע.
תנועה במתחם
חל איסור להסתובב בסביבת המתקנים אלא לביצוע הפעילות, וגם אז אסור ללכת מתחת לכבלים של האומגה.

במידה ויש לגולש בעיה רפואית יש לעדכן את המדריך האחראי בשטח ולא ייקח חלק בפעילות.
לא חובה לבצע את הפעילות.

האלה טיולי מדבר - איתן אטיאס  

טיולים, טבע, רכבי ספארי, ג'יפים, טרקטורונים, ריינג'רים, טומקאר, סנפלינג, גלישת מצוקים, גלישת אומגה, גשר חבלים, חברות, אירגונים, ימי גיבוש, ODT, תנועות נוער, פריסות בשטח ואירועים בטבע. 

    האלה טיולי מדבר - איתן אטיאס  

    טיולים, טבע, רכבי ספארי, ג'יפים, טרקטורונים, ריינג'רים, טומקאר, סנפלינג, גלישת מצוקים, גלישת אומגה, גשר חבלים, חברות, אירגונים, ימי גיבוש, ODT, תנועות נוער, פריסות בשטח ואירועים בטבע.